OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - http://SBD-Domalice.cz

Sídlo SBD Domažlice: Masarykova  486, Domažlice
Otvírací doba:
Pondělí, středa      
7:30-11:00 11:30-16:00 h
Ostatní dny pouze v nutných
případech po domluvě s
příslušným pracovníkem.
Stavební bytové družstvo
Domažlice
Stavební bytové družstvo
Domažlice
Domažlice, Masarykova 486
PSČ 344 01
IČO:     00040088
Přejít na obsah

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Stavebí bytové družstvo Domažlice, IČ 60610484, dále jen „SBD" jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. SBD zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, členů SBD a příslušníků SVJ. Většina osobních údajů je zpracovávána na základě povinností uložených zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, potom taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování SBD provádí jen výjimečně.

Na SBD možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet za účelem uplatnění práva:

- na přístup k osobním údajům
- na opravu osobních údajů
- na výmaz osobních údajů
- na omezení zpracování osobních údajů
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů
- na přenositelnost údajů

Subjekty údajů se mohou obracet na SBD v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu také  za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.


K uplatnění práv je možné se obracet prostřednictvím:

- datové schránky, ID:
- emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: zavadilova@sbd-domazlice.cz
                                                                                             info@sbd-domazlice.cz
- poštou s úředně ověřeným podpisem na adresu: SBD, Masarykova 486, 344 01 Domažlice
- osobně s platným průkazem totožnosti na adrese: SBD, Masarykova 486, 344 01 Domažlice

GDPR
DOKUMENT
Návrat na obsah